Organizatorzy

Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zespół Pielęgniarek
Operacyjnych Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu


 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Małoinwazyjnej

 


Patronat Honorowy

 

Dyrektor
Wielkopolskiego
Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Julian Malicki

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek 
 

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych 
 

 

Patronat Medialny

           
 

 

Komitet Organizacyjny

  
Przewodnicząca:
Anna Czapla

Wiceprzewodniczący:
Jolanta Plens-Gałąska
Bartosz Kasznia


 

Biuro Organizacyjne

'III Konferencji Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii'


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin

Zuzanna Bakun, Event Manager, tel. + 48 884 626 626
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: kpowo@o2.pl